Witamy na stronie VALIDUS.COM.PL
Nasze sklepy
Ostrołęka
ul. 11 Listopada 72
telefon: 732 777 797
e-mail: ostroleka@validus.com.pl
Ostrów Mazowiecka
ul. Broniewskiego 9a
telefon: 796 777 797
e-mail: ostrowmaz@validus.com.pl
Maków Mazowiecki
ul. Pułaskiego 48/2
telefon: 730 777 797
e-mail: makowmaz@validus.com.pl
PROJEKTY UE

Projekt: Zwiększenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych przez „Fundację Dom z Sercem” i Spółdzielnię Socjalną „Validus”

P002-A – REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

P002-B – ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie

P002-C – ZAŁĄCZNIK NR 2 oświafczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

P002-D – ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata

P002-E – ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie opiekuna faktycznego