RPMA.09.02.01-14-8107/17

. W związku z zakończonym okresem realizacji projektu pn.: „Zwiększenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych przez „Fundację Dom z Sercem” i Spółdzielnią Socjalną „Validus” nr projektu RPMA.09.02.01-14-8107/17 lider projektu – Fundacja „Dom z...

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTROŁĘCE

Szanowni państwo Spółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z...

„DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTROŁĘCE”

Szanowni państwoSpółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom OpiekiMedycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osipriorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z...

Rozstrzygnięcie Przetarg nr 1

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu Usługa wsparcia w zarządzaniu Projektem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce” 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...

Przetarg nr 2

Miejsce i sposób składania ofert Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Socjalna VALIDUS, ul. Mazowiecka 2, Ostrołęka pokój nr 10 – Biuro Projektu w terminie do dnia 30.10.2019 r. , do godziny 9.30. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Marek...

Przetarg nr 2

Miejsce i sposób składania ofert Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Socjalna VALIDUS, ul. Mazowiecka 2, Ostrołęka pokój nr 10 – Biuro Projektu w terminie do dnia 30.10.2019 r. , do godziny 9.30. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Marek...
Skip to content