DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTROŁĘCE

Szanowni państwo Spółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z...

„DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTROŁĘCE”

Szanowni państwoSpółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom OpiekiMedycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osipriorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z...
Skip to content