Rozstrzygnięcie Przetarg nr 1

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu Usługa wsparcia w zarządzaniu Projektem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce” 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...

Przetarg nr 2

Miejsce i sposób składania ofert Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Socjalna VALIDUS, ul. Mazowiecka 2, Ostrołęka pokój nr 10 – Biuro Projektu w terminie do dnia 30.10.2019 r. , do godziny 9.30. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Marek...

Przetarg nr 2

Miejsce i sposób składania ofert Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Socjalna VALIDUS, ul. Mazowiecka 2, Ostrołęka pokój nr 10 – Biuro Projektu w terminie do dnia 30.10.2019 r. , do godziny 9.30. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Marek...

Przetarg nr 2

Miejsce i sposób składania ofert 1. Składanie ofert: 1.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godziny 8.30 dnia 31.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, ul. Mazowiecka 2, 07-410 Ostrołęka. 1.2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający...

Przetarg nr 2

Miejsce i sposób składania ofert Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Socjalna VALIDUS, ul. Mazowiecka 2, Ostrołęka pokój nr 10 – Biuro Projektu w terminie do dnia 30.10.2019 r. , do godziny 9.30. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Marek...
Skip to content