Przetarg nr 1

Miejsce i sposób składania ofert 1. Składanie ofert: 1.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godziny 8.30 dnia 31.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, ul. Mazowiecka 2, 07-410 Ostrołęka. 1.2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający...
Skip to content